söz - Kırgızca Sözlük

Bulunan giriş sayısı : 7

söz aramasına en yakın sonuçlar görüntüleniyor.
Kırgızca Türkçe
söz
kelime
lâfız
nutuk
söylev
söz
sözcük
konuşma
İçinde söz geçen diğer sonuçlar
baş söz
mukaddime
ön söz
basma söz
basın
matbuat
bıljır söz
hezeyan
boş söz
lâf
lâkırdı
jorgo söz
seci
kara söz
düz yazı
nesir
kiriş söz
önsöz
kurgak söz
lâf
lâkırdı
kuykum söz
nükte
mezgildüü basma söz
basın
sırdık söz
ünlem
söz aykaşı
tamlama
söz aytuu
telâffuz
söz baylaşuu
muvazaa
söz berüü
söz vermek
söz jasooçu
türev
söz jasooçu müçö
yapım eki
söz jetkirüü
ihbar
söz süylöö
konuşma
söz talaşçaak
iddiacı
söz talaşuu
münakaşa
söz taşuu
gammazlamak
söz taşuuçu
muhbir
müzevir
tamaşa söz
nükte
tantık söz
hezeyan
yave
zırıltı
zırva
turuktuu söz aykaşı
deyim
      Azerice Sözlük     Kazakça Sözlük     Özbekçe Sözlük     Tatarca Sözlük     Türkmence Sözlük     Osmanlıca Sözlük     Rusça Sözlük     İngilizce Sözlük     Arapça Sözlük     Farsça Sözlük     

En son veritabanı güncellemesi: 02 Eylül 2020 13:07:17

Sözlükte 1 çevrimiçi ziyaretçi bulunmaktadır.