qara (qara) - Kazakça Sözlük

Bulunan giriş sayısı : 7

qara aramasına en yakın sonuçlar görüntüleniyor.
Kazakça Türkçe
qaraqara

kara
karaltı
karartı
siyah
yas
zenci
qara
Kazakça-İngilizce Sözlük
black
İçinde qara geçen diğer sonuçlar
aq degeni alğıs, qara degeni qarğıs
dediği dedik
artınan qara ermegen
çocuksuz
kimsesiz
awzına aq ït kirip; qara ït şığw
küfürbaz
ağzı bozuk
ağzına geleni söylemek
awzınan qara qanın ağızw
ağzından kan akıtmak
ağzını burnunu çarşamba çanağına çevirmek
betine qara tañba basw
alnına kara sürmek
maskara etmek
lekelemek
iri qara
büyük baş
sığır
büyük baş hayvan
janı qara baqayına ketw
çok korkmak
jıltır qara
yağız
simsiyah
kapkara
jüregi qara
katı yürekli
merhametsiz
acımasız
gaddar
jüzi qara
yüzü kara
ökpesi qara qazanday
öfke topuklarına çıkmak
ökpesi qara qazanday bolw
gönül koymak
gücenmek
öfkelenmek
qanı qara
zalim
asabi
sinirli
qara altın
taş kömürü
petrol
qara bas
ferdi
qara bası
birey
kendi başına
tek başına
kendisi
qara basw
onmamak
qara bawır
kara ciğer
merhametsiz
taş yürekli
qara bazar
kara borsa
qara bet
nankör
utanmaz
arsız
qara bïday
çavdar
qara büldirgen
böğürtlen
qara bult
kara bulut
qara burış
kara biber
Kazakça-İngilizce Sözlük
black pepper
qara daqKazakça-İngilizce Sözlük
blackness
qara dawıl
fırtına
qara dürsin
sade
sıradan
basit
qara et
yağsız et
qara jamılw
karalar bağlamak
yasa bürünmek
qara jañbırKazakça-İngilizce Sözlük
waterspout
qara jayaw
atsız
yoksul
qara jel
kara yel
qara jer alw
ölmek
hayata göz yummak
qara jer bolw
yerin dibine girmek
qara jol
kara yolu
qara jumıs
kaba iş
beden işi
kol emeği
qara jumıs isteytin adamKazakça-İngilizce Sözlük
unskilled worker
qara jürek
yüreği katı
taş yürekli
qara kemiktenw
bir deri bir kemik kalmak
kemikleri sayılmak
çok zayıflamak
qara kesek
yağsız ve kemiksiz et
qara kofeKazakça-İngilizce Sözlük
black coffee
qara köleñke
loş
alaca karanlık
qara kördey
zifirî karanlık
çok karanlık
qara kün
kara gün
qara küñ
cariye
halayık
qara küş
güç
kuvvet
kaba kuvvet
qara küz
tam güz zamanı
soğuk güz
qara mal
sığır
çift tırnaklı hayvanlar
büyük baş hayvanlar
qara may
katran
qara nanKazakça-İngilizce Sözlük
black (brown) bread
qara nïet
kasıt
bozuk niyet
kötü niyetli
artniyet
art niyetli
garaz
qara nöpir
kalabalık
hınca hınç dolu
qara ökpek
çok soğuk yel
keskin rüzgâr
qara öleñ
üçüncü mısraı kafiyesiz, on bir heceli, dört mısralı şiir
qara örik
erik
qara orman
sık orman
qara peyilbkz.aram peyil
qara qağaz
kara haber
qara qaraqatKazakça-İngilizce Sözlük
blackberry
qara qarğa
karga
qara qasqa kedey
çok fakir
qara qayıs
kara kuru
qara qï
kararmış tezek
qara qıldı qaq jarğan
adaletli
adil
qara qoñır tartw
rengi kararmaya başlamak
qara qotırlanw
kabuk bağlamak
qara qurım
balık istifi
qara quyınKazakça-İngilizce Sözlük
whirlwind
qara şañıraq
baba ocağı
baba evi
qara şay
kara çay
qara sayraq
karatavuk
qara şegirtkeKazakça-İngilizce Sözlük
cricket
qara sïraq
yalın ayak başı kabak
qara sorpa bolw
azap çekmek
yorulmak
qara söz
düz yazı
nesir
qara sözdi
mensur
qara swdı teris ağızw
dediğini yaptırmak
qara swğa tüsw
kan ter içinde kalmak
qara taban
çok fakir
yoksul
qara tanw
okuma yazma öğrenmek
qara teñiz
Karadeniz
qara ter qılw
kan ter içinde bırakmak
qara til
hatip
qara topıraqKazakça-İngilizce Sözlük
black earth
qara torı
esmer
açık kahverengi
yağız
qara tütin
kara duman
qara wıldırıqKazakça-İngilizce Sözlük
caviar
qayıs qara
kapkara
simsiyah
qazığına qara aynalw
malı çoğalmak
zenginleşmek
siriñke qara
zayıf ve simsiyah
şımqay qara
yağız
simsiyah
sırtqı betti qaraKazakça-İngilizce Sözlük
please turn over (P.T.O.)
şoy qara
kara yağız
sülik qara
simsiyah
kapkara
urınarğa qara tappaw
kime sataşacağını bilememek
usaq qara
küçük baş (hayvan)
zil qara tas
haddinden fazla
çok ağır
      Azerice Sözlük     Kırgızca Sözlük     Özbekçe Sözlük     Tatarca Sözlük     Türkmence Sözlük     Osmanlıca Sözlük     Rusça Sözlük     İngilizce Sözlük     Arapça Sözlük     Farsça Sözlük     

En son veritabanı güncellemesi: 09 Haziran 2021 09:43:08

Sözlükte 2 çevrimiçi ziyaretçi bulunmaktadır.